Zarządzanie projektami - warsztat umiejętności
- 2 dni

CEL: Organizacje prowadzą różne rodzaje projekty: informatyczne, techniczne, marketingowe, organizacyjne. Szkolenie uczy zastosowania nowoczesnych metod zarządzania projektami. Metody te są kluczem do osiągnięcia sukcesu prowadzonych przedsięwzięć. Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności planowania, realizacji
i koordynowania projektów.

Cele pośrednie:

Rozwijające refleksje osobiste
Zrozumienie istoty zarządzania projektami
Określenie celów, czasu trwania, budżetu, zasobów, otoczenia
projektu
Rozwinięcie umiejętności planowania projektu
Poznanie kluczowych czynników sukcesu projektu
Poznanie metody łańcucha krytycznego CPM oraz metod
diagramowych i sieciowych
Rozwinięcie umiejętności zarządzanie zespołem projektowym
Umiejętność zarządzania ryzykiem oraz zmianą w projekcie

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Wstęp do zarządzania projektami

Specyfika podejścia projektowego
Klasyfikacja projektów
Metodyki zarządzania projektami
Technologiczne wspomaganie zarządzania projektem

Inicjacja projektu

Cele projektu
Kluczowe czynniki sukcesu projektu
Zasoby projektu
Otoczenie projektu
Zatwierdzanie projektu

Planowanie projektu

Struktura podziału pracy
Metody diagramowe i sieciowe
Metoda łańcucha krytycznego CPM
Czas trwania projektu
Budżet projektu
Plan zarządzania ryzykiem w projekcie

Zarządzanie zespołem projektowym

Role Project Managera w projekcie
Budowa zespołu projektowego
Komunikacja w projekcie
Rozwiązywanie konfliktów w zespole projektowym

Realizacja projektu

Metody monitorowania i kontroli postępów
Raportowanie
Zarządzanie zmianą
Reagowanie na ryzyko

Zakończenie i wyjście z projektu

Prezentacja i ocena wyników projektu
Procesy zamykania projektu
Organizacja ucząca się – lessons learned

Zarządzanie projektami – nowe możliwości

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje.
70%-80% czasu zajmują ćwiczenia, analizy przypadków.