Tworzenie i ewaluacja programów nauczania
na poziomie szkoły

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności tworzenia autorskich programów nauczania
oraz ich ewaluacji na terenie szkoły.

Cele pośrednie:

Rozwój osobisty
Umiejętność świadomej pracy w kierunku rozbudzenia
motywacji do nauki różnego typu uczniów
Poznanie różnorodnych technik motywacyjnych
Zwiększenie zdolności wykorzystania czynników motywacyjnych
zależnych od nauczyciela

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Programowe ABC, czyli pojęcia

Program nauczania
Podstawa programu
Treści nauczania
Standardy osiągnięć i wymagań

Autor, autor!! - Założenia ogólne programu autorskiego

Idea wiodąca programu autorskiego
Cele programu autorskiego
Warunki realizacji programu autorskiego
Treści kształcenia i wychowania

- zakres
- integracja
- kolejność
- ciągłość
- wyrazistość
- równowaga

Metody, formy i środki w realizacji programu autorskiego
Rozkład materiału (przykłady)
Ewaluacja programu autorskiego

- model ewaluacji zajęć
- narzędzia
- harmonogram ewaluacji

Refleksja nauczyciela - autora nad własnym dziełem

Krok po kroku - Etapy konstruowania programu autorskiego

Etap diagnozy
Etap projektowania

- kompetencje instruktora
- określenie koncepcji programu
- formułowanie celów
- dobór i układ materiału nauczania
- ustalenie wymagań programowych (standardy)
- obudowę programu
- warunki wdrażania programu

Etap ewaluacji

- fazy ewaluacji
- typy ewaluacji
- metody ewaluacji

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Zapraszam