Tomasz Kowalewski

Z wykształcenia magister inżynier
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi. Absolwent Wyższej szkoły Zarządzania i Ekologii w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania
i Marketingu w Warszawie.

 

Certyfikaty trenerskie ukończone szkolenia trenerskie: Asylon 2001, Bank Kadr 2001, Persona 2006, Solve Partners 2007, Pracownia Psychologiczna E. Sołtys 2008, Impact 2008, Certyfikacja Bronze Star metodologii DMAIC opartej
na Sixsigma 2008.

 

Doświadczenie menagerskie w branży motoryzacyjnej oraz logistycznej.

 

Trener od 10 lat, łączna ilość szkoleń to blisko 9500 godzin szkoleniowych. Wykłady
z zakresu szkoleń, rozwoju i programów kompetencyjnych w Wyższej szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Dziennikarz korporacyjnego czasopisma wewnętrznego dla pracowników 2006 – 2008, kilkanaście artykułów z tematyki szkoleń
i rozwoju pracowników.

 

Praca i osiągnięcia na stanowiskach trenerskich – zakres prowadzonych szkoleń: komunikacja, techniki negocjacji, treningi kreatywności, zarządzanie, budowanie zespołów, przewodzenie w zespole, zarządzanie sobą, metody i techniki szkoleń grupowych, techniki prowadzenia warsztatów, techniki prezentacji, obsługa klienta. Opracowanie oraz wdrożenie wieloletnich i nowatorskich systemów szkoleń i rozwoju dla stanowisk managerskich (roczne programy talentów,
2-3 letnie i wielomodułowe programy rozwoju, dla grup liczących blisko 300 menagerów jednej firmy – 7 szkoleń, obrony prac i pomysłów projektowych w latach 2006-2009). Wdrażanie projektów operacyjnych i rozwojowych międzynarodowej korporacji logistycznej
w skali całego kraju.

 

Wdrożenie, szkolenie i wsparcie dla systemu trenerów wewnętrznych – certyfikacja blisko 80 trenerów wewnętrznych w ramach systemu opartego na doborze, przygotowaniu oraz superwizjach dla trenerów. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nowo powstającego Contact Center, zatrudniającego blisko 200 pracowników (DHL Express, Łódź 2007). Prowadzone szkolenia były uwzględniane
i docenione prestiżowymi nagrodami, Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Bursztynowa Statuetka 2008.

 

 
 

Dorota Kraszewska

Krzysztof Groszyk

Arkadiusz Dyl

Maciej Leszczyński

Michał Kułakowski

Jakub Urbański

Katarzyna Zawadzka

Adrian Rączka

Jerzy Podlewski

Tomasz Paweł Antoszek

Beata Janiczek-Lasota

Barbara Bienias

Beata Pielechowska

Beata Zalewska

Kalina Hilim-Pawlukiewicz

Danuta Tomusiak

Sylwia Werner

Joanna Orlikowska

Mariola Gizelska-Adamczak

Tomasz Kowalewski