Michał Kułakowski

Trener/Executive Coach specjalizujący się
w treningach motywacyjnych, warsztatach
z zakresu zarządzania i komunikacji
w zespołach projektowych, umiejętności prezentacji, sprzedaży oraz obsługi klienta. Prowadzi również treningi z zakresu zarządzania emocjami i asertywności,
a także Executive coaching, Team coaching, Outplacement. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest certyfikowanym coachem wg. standardów ICC (International Coaching Community); specjalizuje się w zarządzaniu projektami wg. standardów International Project Management Association (IPMA). Ukończył kurs Accelerated & Development Centre, oraz Tailored Communication, Graduate School of Business Administration
w Zurichu.

 
 
 

Dorota Kraszewska

Krzysztof Groszyk

Arkadiusz Dyl

Maciej Leszczyński

Michał Kułakowski

Jakub Urbański

Katarzyna Zawadzka

Adrian Rączka

Jerzy Podlewski

Tomasz Paweł Antoszek

Beata Janiczek-Lasota

Barbara Bienias

Beata Pielechowska

Beata Zalewska

Kalina Hilim-Pawlukiewicz

Danuta Tomusiak

Sylwia Werner

Joanna Orlikowska

Mariola Gizelska-Adamczak

Tomasz Kowalewski