Beata Janiczek-Lasota

Psycholog i trener specjalizujący się
w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego – komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem oraz planowania kariery
i rozwoju zawodowego. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Szkoły Trenerów przy Ośrodku INTRA. Szkolenia prowadzi od 2003 roku.

Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w Departamentach Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku BPH S.A.
i Nordea Bank Polska S.A., a także w trakcie prowadzenia własnej firmy. Posiada również doświadczenie w headhuntingu, sprzedaży nieruchomości oraz zarządzaniu zespołem. Współpracowała m.in. z Bankiem BPH, Nordea Bank Polska, Akademią Rozwoju Twórczego „SKY”, Bit Polska, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską, Wszechnicą Polską, Polskim Stowarzy-
szeniem Studentów i Absolwentów Psychologii oraz Stowarzyszeniem
Razem Przeciw Przemocy.

W swojej pracy trenerskiej łączy wiedzę
i doświadczenie w dziedzinie psychologii, organizacji i biznesu.

 
 

Dorota Kraszewska

Krzysztof Groszyk

Arkadiusz Dyl

Maciej Leszczyński

Michał Kułakowski

Jakub Urbański

Katarzyna Zawadzka

Adrian Rączka

Jerzy Podlewski

Tomasz Paweł Antoszek

Beata Janiczek-Lasota

Barbara Bienias

Beata Pielechowska

Beata Zalewska

Kalina Hilim-Pawlukiewicz

Danuta Tomusiak

Sylwia Werner

Joanna Orlikowska

Mariola Gizelska-Adamczak

Tomasz Kowalewski