Katarzyna Zawadzka

Absolwentka Psychologii Stosunków Międzykulturowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizująca
się w treningach kompetencji międzykulturowych przystosowujących:

- Polaków wyjeżdżających do pracy
- lub na studia za granicę
- cudzoziemców przyjeżdżających do pracy
- lub na studia do Polski
- biznesmenów zainteresowanych
- współpracą z zagranicznym, odmiennym
- kulturowo partnerem
- do pracy w międzynarodowym zespole.

Uczestniczyła w szkoleniu „Multicultural Guidance Training For Euroguidance Network”. Wolontariuszka w Centrum Migrant Fu Shenfu - organizacji pomagajacej uchodźcom w przystosowaniu się do życia
w nowym środowisku kulturowym.
 

Dorota Kraszewska

Krzysztof Groszyk

Arkadiusz Dyl

Maciej Leszczyński

Michał Kułakowski

Jakub Urbański

Katarzyna Zawadzka

Adrian Rączka

Jerzy Podlewski

Tomasz Paweł Antoszek

Beata Janiczek-Lasota

Barbara Bienias

Beata Pielechowska

Beata Zalewska

Kalina Hilim-Pawlukiewicz

Danuta Tomusiak

Sylwia Werner

Joanna Orlikowska

Mariola Gizelska-Adamczak

Tomasz Kowalewski