Angielski w podróży

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, które
w swojej pracy często podróżują zagranicę.

CEL - Celem szkolenia jest przypomnienie i utrwalenie najważniejszych struktur i wyrażeń językowych używanych podczas wyjazdów biznesowych.

Trener zwróci także uwagę na specyfikę różnych kręgów kulturowych i niewerbalne aspekty komunikacji. Zakres szkolenia, a także jego intensywność, dopasowywane
są do wymagań klienta.

Ze względu na materiał szkoleniowy, kurs jest przeznaczony dla osób będących użytkownikami języka angielskiego co najmniej na poziomie średnio-zaawansowanym+ (B1+).

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć realizowanych w postaci czterech czterogodzinnych bloków podczas 2 dni szkolenia. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób.

 

Zagadnienia poruszane podczas kursu to m.in.:

powitania/pożegnania/zaproszenia (social English)
używanie struktur grzecznościowych (polite English)
rezerwacje (hotele, restauracje, transport etc.) – rozmowy
telefoniczne, e-mail
zachowanie na lotnisku
kupowanie
zamawianie w restauracji
rozwiązywanie problemów (zagubiony bagaż, błędna rezerwacja
etc.)
small-talk
nawiązywanie kontaktów biznesowych
mowa ciała


Metodyka zajęć:


Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej),
jak i praktycznej (warsztatowej), podczas której uczestnicy będą mogli przećwiczyć nabyte umiejętności.
Materiały szkoleniowe obejmują materiały własne trenera, a także materiały dostarczone przez klienta. Dzięki temu szkolenie jest bardziej efektywne, a ćwiczenia są adekwatne do wykonywanej przez uczestników pracy.

Trener prowadzący: Barbara Bienias

 

Zapraszam