Którędy do sukcesu, czyli budowanie ścieżek kariery
– 2 dni

26-27 październik 2010

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy na temat znaczenia i zasad budowania ścieżek kariery, praktyczne wykorzystanie narzędzi zarządzania zasobami w celach rozwojowych Celem jest rozwój umiejętności rozpoznawania zasobów pracowników oraz wykorzystywania potencjału pracowników podczas planowania rozwoju firmy

Cele pośrednie:

 • Rozwijające refleksje osobiste

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania potencjałem pracowników

 • Doskonalenie umiejętności budowania stabilnego zespołu

 • Minimalizacja zjawiska odchodzenia najwartościowszych pracowników

 • Zdobycie wiedzy z obszaru planowania ścieżek rozwoju

 

Program kursu

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

 • Krótka prezentacja programu

 • Oczekiwania uczestników

 • Ćwiczenie integracyjne

Budowanie ścieżek kariery jako element strategii personalnej firmy

 • Gdzie jesteśmy i jaki jest stan organizacji pod względem zasobów ludzkich?

 • Gdzie chcemy być i jaki stan chcemy uzyskać w przyszłości?

 • Jak to osiągnąć?

Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami

 • System wartości i ukierunkowanie rozwoju

 • System motywacyjny jako odzwierciedlenie systemu wartości

 • Rekrutacja i selekcja pracowników pod względem najbardziej pożądanych cech osobowości

 • Styl kierowania i rola pracy zespołowej

 • System komunikacji i klimat organizacyjny

 • Identyfikacja z firmą i jej misją

Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika

 • Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika

 • Określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych

 • Analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań

Czynniki decydujące o planowaniu kariery

 • Indywidualne preferencje zawodowe pracowników

 • Predyspozycje pracowników

 • Możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji
  i kwalifikacji

 • Cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika

Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika

 • Rozmowa dotycząca kariery (system wartości, najważniejsze aspekty pracy, zakres zainteresowań zawodowych, stopień przywiązania do firmy)

 • Badanie kwalifikacji

  • Przedmiot analizy: osobowość, umiejętności, kondycja fizyczna; osobista analiza SWOT;

  • Metody badania: dane z okresowej oceny pracowniczej, obserwacja na miejscu pracy, rozmowa, ankieta, kwestionariusz, coaching indywidualny, assessment i development center, obserwacja podczas szkoleń i badanie efektywności szkoleń

Cechy planu ścieżki kariery zawodowej

 • Spójność z rodzajem działalności firmy

 • Dostosowanie do obecnej i przyszłej kultury organizacyjnej

 • Uwzględnienie różnorodnych elementów funkcji personalnej: ocena, kształcenie, przesunięcia poziome, awans i degradacja pracownika

 • Elastyczność – uwzględniający zmiany wewnątrz
  i na zewnątrz organizacji

 • Zawierający co najmniej dwa warianty rozwoju

Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej

 • Określenie ścieżki awansu z uwzględnieniem perspektywy czasowej

 • Stopień szczegółowości planowania w perspektywie czasu

 • Uwzględnienie faz rozwoju indywidualnego i czynników społecznych

 • Uwzględnienie alternatywnych wariantów rozwoju zawodowego

 • Ustalenie sposobu weryfikacji postępów w rozwoju
  i nabywania kwalifikacji

Zespół odpowiedzialny za planowanie ścieżek kariery
– skład i zadania

 • Kogo powinniśmy zaprosić do pracy nad projektem,
  by zminimalizować błędy,

 • Jak konsultować i komunikować nasze pomysły

 • Zasady budowania zespołu odpowiedzialnego za planowanie ścieżek kariery

Korzyści i zagrożenia wynikające z budowania ścieżek kariery

 • Dla organizacji

 • Dla pracownika

Co potem? Proces zmiany osobistej

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  w praktyce

 • Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia, studia przypadków, pracę indywidualną, symulacje i mini-wykłady
z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje w małych grupach, z możliwością konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność
i zabawę, poprzez osobiste doświadczenie, przyjazny nastrój
i bezpieczną atmosferę.

Trener prowadzący - Mariola Gizelska-Adamczak

 

Miejsce, czas, cena warsztatów

Zajęcia odbywają się w Warszawie w godzinach 09.00-17.00
w tym przerwa na lunch.

Koszt udziału: 1190,00 PLN +23% VAT
Cena zwiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, serwis kawowy, lunch.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie formularza
umowy-zgłoszenia.
Aby zgłosić udział w danym szkoleniu należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy (plik pdf) i wysłać go na numer faksu
022 253 17 70, bądź mail: artsky@artsky.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: artsky@artsky.pl lub telefoniczny 022 253 17 70.