Przywództwo. Leadership w praktyce – 2 dni.

 

Cel: Najważniejszym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie przywództwa,
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów budowania
autorytetu lidera

Cele pośrednie:

 • Rozwijające refleksje osobiste

 • Podniesienie samooceny, wzmocnienie pewności siebie

 • Lepsze rozumienie siebie i innych

 • Budowanie i rozwijanie własnego autorytetu lidera

 • Tworzenie wizji dla własnego działu

 • Wygłoszenie motywującego i porywającego exposé

 • Kierowanie zmianą i innowacjami

 • Motywowanie i nagradzanie pracowników

 • Motywowanie i nagradzanie pracowników

 

Program kursu

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

 • Krótka prezentacja programu

 • Oczekiwania uczestników

 • Ćwiczenie integracyjne

Lider a skuteczny menedżer

 • Elementy procesu zarządzania

  • Planowanie

  • Organizowanie

  • Wyznaczanie celów

  • Przewodzenie

  • Kontrola

 • Rola lidera a zadania skutecznego menedżera

Autorytet – podstawa sukcesu

 • Co to znaczy być liderem dla pracowników

 • Umiejętności lidera

 • Budowanie wizji dla własnego działu – projekt grupowy

 • Mój autorytet – test autoanalizy

 • Lider buduje autorytet. Jak rozwijać składowe autorytetu

Charyzma – co to takiego?

 • Lider jako charyzmatyczny przywódca

 • Film szkoleniowy o budowaniu motywacji zespołu
  i własnego autorytetu

 • Skuteczne metody wg praktyka i adaptacja do własnego zespołu dyskusja po projekcji

Porywające przemówienie, czyli lider wygłasza exposé

 • Istotne elementy expose

 • Kiedy i jak wygłosić

 • Exposé budujące charyzmę – ćwiczenia praktyczne

Być zajętym i efektywnym, czyli lider w działaniu

 • Projekt grupowy w terenie

 • Obserwacja pracy liderów i ich wpływu na wynik końcowy

 • Przejawiany autorytet i styl zarządzania

 • Podsumowanie projektu

Próba ognia - lider przełamuje słabości

 • Próba polegająca na przejściu boso po rozżarzonych do 700ºC węglach jest jednym z najbardziej spektakularnych sposobów sięgania po wewnętrzną moc

Dokąd zmierzamy? Lider zarządza poprzez cele

 • Specyfika procesu Zarządzania Przez Cele (ZPC)

 • Wady i zalety ZPC

 • Kluczowe elementy skutecznego ZPC

 • ZPC jako istotne narzędzie do zarządzania zespołem
  i efektywnością

 • Ćwiczenia praktyczne

Lider buduje i rozwija motywację w zespole

 • Poznaj własny diagram motywacyjny – test autoanalizy

 • Metody motywacji – krótkie omówienie teorii motywacji

 • Pieniądze a motywatory niefinansowe

 • Jak przejść od teorii do praktyki

 • Określanie potrzeb i czynników motywujących własnych pracowników

 • Wywieranie wpływu w relacjach pracowniczych

Najważniejszą stałą jest zmiana. Jak ją wprowadzić?

 • Powody, dla których należy wprowadzać zmiany

 • Dwa modele zmian

 • Metody wprowadzania zmian

 • Naturalna reakcja - opór

 • Techniki pokonywania oporu w organizacji

 • Jak oponentów przekształcić w zwolenników

Zwycięska strategia, projekt grupowy w terenie

 • „Zwycięska strategia” - wymaga od uczestników umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające
  się okoliczności, zdolności korygowania uprzednio wyznaczonych celów oraz błyskawicznego podejmowania decyzji i kreatywnego podejścia w zaskakujących sytuacjach; nie bez znaczenia dla końcowego rezultatu jest również motywacja zarówno zespołowa, jak i indywidualna

Być liderem w naszej firmie...”

 • Przygotowanie prezentacji podsumowujących szkolenie – praca zespołowa

 • Prezentacje zespołów: „Co oznacza bycie liderem w naszej firmie”

 • Praktyczne wnioski końcowe

Co potem? Proces zmiany osobistej

 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

 • Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
  w praktyce

 • Plan zmiany osobistej


Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, scenki, mini-wykład, interaktywne prezentacje, dyskusje.