Angielski indywidualnie (one to one)

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menadżerów
i pracowników wyższego szczebla. Ma ono charakter indywidualnego coachingu językowego. Trener pracuje
z podopiecznym, skupiając się na obszarach wymagających poprawy.

Zakres szkolenia, a także jego intensywność, dopasowywane są do wymagań klienta.

 

CEL - Kurs może mieć charakter ogólnorozwojowy (poprawiając umiejętności mówienia, pisania, używania struktur językowych etc.) lub koncentrować się na wybranej dziedzinie.

Czas trwania szkolenia jest ustalany indywidualnie z każdym uczestnikiem.

 

Zagadnienia poruszane podczas kursu to np.:

powitania/pożegnania/zaproszenia (social English)
rozmowy telefoniczne
korespondencja biznesowa
przyjmowanie zagranicznych gości
angielski w podróży
prezentacje biznesowe
small-talk
konwersacje

 

Metodyka zajęć

Fazą wstępną szkolenia jest indywidualne określenie poziomu językowego uczestnika przez trenera. Następnie uzgadniany
jest zakres szkolenia i długość jego trwania. Kolejnym krokiem jest seria spotkań trenera z uczestnikiem mająca na celu doskonalenie wybranych umiejętnościach. W określonych wypadkach coaching może mieć charakter korespondencyjny.

Materiały szkoleniowe obejmują materiały własne trenera, a także materiały dostarczone przez klienta. Dzięki temu szkolenie jest bardziej efektywne, a ćwiczenia są adekwatne do wykonywanej przez uczestników pracy.

 

Trener prowadzący: Barbara Bienias

 

Zapraszam