Angielski w biurze (office english)

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działu obsługi klienta, pracowników recepcji, menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy w swojej pracy często używać muszą języka angielskiego.

Zakres szkolenia, a także jego intensywność, dopasowywane
są do wymagań klienta.

Ze względu na materiał szkoleniowy, kurs jest przeznaczony
dla osób będących użytkownikami języka angielskiego co najmniej na poziomie średnio-zaawansowanym+ (B1+).

 

CEL - Podwyższenie kompetencji zawodowo-lingwistycznych

Integralną częścią szkolenia jest także przypomnienie najważniejszych struktur i wyrażeń językowych szczególnie używanych przez osoby reprezentujące firmę. Jednocześnie trener zwróci uwagę na strukturę międzynarodowych kontaktów biznesowych i różnic kulturowych (corporate culture).

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć realizowanych w postaci czterech czterogodzinnych bloków podczas 2 dni szkolenia. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób.

 

Zagadnienia poruszane podczas kursu to m.in.:

powitania/pożegnania/zaproszenia (social English)
rozmowy telefoniczne
podstawowa korespondencja biznesowa
przyjmowanie zagranicznych gości
rezerwacje (hotele, restauracje, transport etc.)
kontakty między pracownikami firmy


Metodyka zajęć:

Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej)
jak i praktycznej (warsztatowej).

Materiały szkoleniowe obejmują materiały własne trenera, a także materiały dostarczone przez klienta. Dzięki temu szkolenie jest bardziej efektywne, a ćwiczenia są adekwatne do wykonywanej przez uczestników pracy.


Trener prowadzący: Barbara Bienias

 

Zapraszam