La Dolce Vita! Przygotowanie pracowników oddelegowanych do pracy we Włoszech

CEL: Różnice wynikające z różnych stylów myślenia, zaplecza kulturowego oraz wychowania mogą spowodować szereg pomyłek w życiu zawodowym. Celem szkolenia jest pomoc
w zrozumieniu włoskiej kultury, jej odmiennych mechanizmów psychologicznych, a tym samym ułatwienie wejścia  Polakom
w tę kulturę oraz uwrażliwienie uczestników na różnice, jakie mogą wystąpić pracując w zróżnicowanym narodowościowo i kulturowo zespole i jak sobie z nimi radzić, aby praca była efektywna.

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne
Symulacja

Zacznijmy od początku, czyli podstawowe definicje

Czym jest kultura?
Etnocentryzm vs. Etnorelatywizm

Skąpy Szkot, Zimny Szwed, czyli czym są stereotypy
i uprzedzenie oraz jak sobie z nimi radzić?

Ogólna definicja stereotypów
Czym są stereotypy kulturowe?
Definicja uprzedzeń
Jak sobie radzić z uprzedzeniami i stereotypami

Emocje związane z dłuższym pobytem zagranicą – jak sobie
z nimi radzić?

Co to jest akulturacja?
Cztery strategie akulturacyjne
Czym jest stres akulturacyjny, jak sobie z nim radzić?

Prezentacja kultury Włoch w odniesieniu do wymiarów
kulturowych

Podejście do pracy i życia prywatnego (omówienie i ćwiczenia)
Różne środki ekspresji ((omówienie i ćwiczenia)
Hierarchia (omówienie i ćwiczenia)
Kuchnia (omówienie)
Nawyki żywieniowe (omówienie)
Podejście do czasu (omówienie i ćwiczenia)
Obyczaje (omówienie i ćwiczenia)

Praca we Włoszech

Ćwiczenia (scenki, case study)

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych
umiejętności w praktyce

 

Metodyka zajęć

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej,
mini-wykład, prezentacje, gry kulturowe, scenki, asymilatory kulturowe.