„Żeby uczniom chciało się chcieć” – kilka słów
o psychologii motywacji. Motywowanie uczniów
do pracy.

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie efektywności nauczania i wywierania wpływu na uczniów
przez uczestników.

Cele pośrednie:

Rozwój osobisty
Umiejętność świadomej pracy w kierunku rozbudzenia
motywacji do nauki różnego typu uczniów
Poznanie różnorodnych technik motywacyjnych
Zwiększenie zdolności wykorzystania czynników motywacyjnych
zależnych od nauczyciela

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry – Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników – ćwiczenie„Cap of tea”
Ćwiczenie integracyjne

Typy uczniów

Uczeń „odtwórca”
Uczeń „zdobywca nagród”
Uczeń „ciekawy intelektualnie”
Uczeń „niezależny”
Uczeń „lubiący się bawić”
Uczeń „o słabej motywacji”
Uczeń „nie zainteresowany”

Czynniki demotywujące i motywujące do nauki

Każdy jest inny - Rodzaje inteligencji wg. Howarda Gardnera
Motywowanie uczniów do nauki na lekcjach przedmiotów
humanistycznych.
Motywowanie uczniów do nauki na lekcjach przedmiotów
ścisłych
Motywowanie uczniów do nauki na lekcjach języków obcych

Typy motywacji i reguły równości, które sprzyjają osiąganiu doskonałych wyników przez uczniów

Dwa typy motywacji: wyścig umiejętności oraz grę równych
szans
Reguły równości:

- zapewnienie równego dostępu do nagród
- nagradzanie osiągnięć i ciekawości
- doceniania wielu różnych umiejętności
- oferowanie alternatywnych motywacji
- proponowanie zadań angażujących uczestników

Czynniki motywacyjne zależne od nauczyciela

Poziom napięcia, jakie w uczniach wytwarza osiąganie danego
celu uczenia się
Koloryt emocjonalny
Stopniem trudności zadania i włożony w nie wysiłek
Poziom zainteresowania
Sprzężenie zwrotne
Kształtowanie motywów panowania i afiliacji

Techniki motywujące ucznia do nauki wg. Hanny Hamer

Recepta dla nauczyciela na sukces ucznia

A co ze mną? Co mnie motywuje?

Ćwiczenie „Drzewo mocnych stron – Twoje źródła siły”
Ćwiczenie „Zdjęcie w albumie przyszłości” – odprężenie,
zrelaksowanie

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Zapraszam