Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym

Komunikacja interpersonalna
- budowanie dobrych relacji z ludźmi

17-18 stycznia 2011 r.

CEL - Najważniejszym celem szkolenia jest rozpoznanie procesu komunikacji i poznanie metod  efektywnej komunikacji interpersonalnej. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji, lepszego wyrażania swoich potrzeb, poglądów, uczuć.

Cele pośrednie:

Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
Rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
Rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie
komunikowania się
Aktywne słuchanie rozmówcy dając mu poczucie ważności
i pełnego zaangażowania
Rozwinięcie umiejętności eliminowania barier komunikacyjnych
Doskonalenie komunikacji niewerbalnej jako elementu
wspierającego przekaz słowny
Umiejętność odczytywania ukrytych treści poprzez zrozumienie
mowy ciała
Kształtowanie postawy asertywnej w komunikacji w kontaktach
zawodowych i prywatnych

 

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Porozmawiajmy - podstawowe informacje na temat komunikacji

Umiejętność porozumiewania się z innymi - klucz do sukcesu
Co to jest komunikacja skutecznał
Bariery w procesie komunikacji i błędy, jakie popełniamy,
komunikując się z innymi
Model procesu komunikacyjnego oraz najważniejsze zasady
Komunikacja jednostronna i dwustronna
Neurolingwistyczny model komunikacji - indywidualne różnice
percepcji rzeczywistości i ich konsekwencje
Systemy reprezentacji - model strukturalizowania
i przekazywania komunikatów

Czasem trzeba się nieźle nagimnastykować - odczytywanie sygnałów niewerbalnych

Komunikacja niewerbalna jako sposób komunikowania się
z otoczeniem - mowa ciała - postawa, gestykulacja, mimika
Spójność komunikatów - rozpoznawanie i przekazywanie
Strefy dystansu
Dekodowanie komunikatów niewerbalnych
Odzwierciedlanie i prowadzenie jako efektywny sposób
na budowanie i podtrzymanie relacji interpersonalnych
Nie tylko ciało mówi - organizowanie przestrzeni

Słucham i słyszę - aktywne słuchanie

Empatyczne słuchanie, parafrazowanie
Aktywne słuchanie (kontakt wzrokowy, potwierdzanie,
dopytywanie)
Skuteczne słuchanie . jak słuchać, żeby inni chcieli z nami
rozmawiać
Typowe błędy i bariery związane ze słuchaniem

Aby język giętkiÉ - skuteczna komunikacja werbalna

Komunikatywność i precyzja wypowiedzi
- zrozumiałe terminy i odpowiednie tempo mówienia
- logika wypowiedzi - jasna struktura i podsumowania
- dopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy,
- wypunktowanie korzyści i zaangażowanie
Rozwinięcie umiejętności przekonywania i perswazji

- argumentowanie pod kaţtem korzysęci
Sztuka zadawania pytanę
- pytania zamknieţte, otwarte i sugerujaţce

W zgodzie z sobą i w dobrych stosunkach z innymi - koncepcja zachowań asertywnych

Pojęcie asertywności
Typy zachowań
- zachowania agresywne
- uległe
- asertywne
Prawa Fensterheima
Emocje a zachowania asertywne
Mapa asertywności - uświadomienie problemów indywidualnych

Szanuję ciebie i siebie - procedury, taktyki asertywnych wypowiedzi i zachowań

Umiejętność odmawiania i przyjmowania odmowy
- przyczyny trudności z odmawianiem
- reguły odmowy asertywnej
Bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażanie swoich uczuć
i postaw
- komunikaty typu „ja” i „ty”
- wyrażanie pozytywnych emocji
- wyrażanie odczuć negatywnych
Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez prać w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz testy i ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, prać indywidualną, symulacje
i mini-wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność
i zabawę, poprzez osobiste doświadczenie, psychodramy
i pantomimy, przyjazny nastrój i bezpieczną atmosferę.

Trener prowadzący: Dorota Kraszewska

Miejsce, czas, cena warsztatów

Zajęcia odbywaj się w Warszawie w godzinach 09.00-17.00
w tym przerwa na lunch.
Koszt udziału: 1090,00 PLN +23% VAT
Cena zwiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, serwis kawowy, lunch.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie formularza
umowy-zgłoszenia.
Aby zgłosić udział w danym szkoleniu należy wypełnić  (plik pdf) i wysłać go na numer faksu 022 253 17 70, bądź mail: artsky@artsky.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: artsky@artsky.pl lub telefoniczny 022 253 17 70.

 

Zapraszam