Gimnastyka dla mózgu - trening kreatywności
i twórczego myślenia - 2 dni

CEL: Najważniejszym celem szkolenia jest podnoszenie kreatywnej otwartości i twórczości uczestników.

Cele pośrednie:

Rozwój osobisty
Przełamanie podstawowych barier kreatywności oraz
schematyczności myślenia
Rozwój kreatywności, oryginalności i giętkości myślenia
Nauka generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego
podchodzenia do problemów, wykorzystywania wyobraźni
i fantazji w pracy umysłowej
Kształtowanie nawyku szukania wielu rozwiązań (myślenie
rozbieżne, dywergencyjne) i identyfikowania sedna problemu
Nauka perspektywicznego, strategicznego i operacyjnego
planowania oraz podejmowania ryzyka badawczego i odwagi
we wprowadzaniu nietypowych rozwiązań.

 

PROGRAM KURSU

Dzień I: Podstawy kreatywności, „rozćwiczenie” umysłu
i eliminacja barier

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Jak z właściciela mózgu stać się jego użytkownikiem- pojęcia i zasady twórczego myślenia

Kreatywność a twórczość – różnice pojęć
Pojęcie osobowości twórczej – cechy warunkujące
kreatywność i twórczość
Warunki pozaosobowe niezbędne dla twórczości

Dreptanie w miejscu - ograniczenia procesu twórczego

Rodzaje i podziały barier kreatywności
Podstawowe bariery psychiczne i psychospołeczne
inercja ekspertów”, „sprzedawanie” pomysłów, fiksacje i inne
ograniczenia aktów kreatywności
Antykreatywne przekonania, nacisk i konformizm
Specyficzne bariery kreatywności w biznesie i organizacji

Cała naprzód! Pokonywanie barier procesu twórczego

Eliminacja schematyzmu myślenia i lęków społecznych
Bariery „przedkreatywne”, procesowe i „pokreatywne”
Kształtowanie nawyków myślenia dywergencyjnego
Konformizm i wpływ oceny na jakość generowanych pomysłów

Na czynniki pierwsze - najważniejsze elementy procesu twórczego

Zalety i wady grupowego generowania pomysłów
Wielość pomysłów i kryzys twórczy
Odraczanie krytyki i weryfikacji rozwiązań
Humor i dystansowanie się

Jak to widzisz? Stymulowanie wyobraźni i wizualizacja

Wykorzystywanie myślenia lateralnego – synchronizacja półkul
mózgowych
Znaczenie „odmiennych stanów świadomości” w generowaniu
pomysłów
Ćwiczenia wizualizacyjne

Dzień II: Ćwiczenia technik stymulujących kreatywność
i generowanie pomysłów twórczych

Pod lupą, czyli precyzja sformułowań w zadaniach
i problemach twórczych

Pułapki zbytniej dokładności i gotowych procedur
wykonawczych
Precyzja komunikacji i wykorzystanie kryptoinformacji

Jak rozwiązywać problemy - podstawowe techniki generowania twórczych rozwiązań

Burza mózgów – grupowe generowanie pomysłów
Skojarzenia
Definiowanie

Dla zaawansowanych - złożone „techniki kreatywne”
i programy stymulujące kreatywność

„Myślenie pytajne”
„Odyseja umysłu”
„Syntezator myśli”
Synektyka

A jak to wszystko mało... To jeszcze inne techniki

Transformowanie
Abstrahowanie
Paradoks i antynomia
Metaforyzowanie
Technika kruszenia
Techniki generowania twórczych pomysłów przydatne
dla określonych dziedzin

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje. Interaktywne i warsztatowe z wykorzystaniem elementów: treningu interpersonalnego, dramy i teatru ról, technik stymulacji kreatywności i twórczego myślenia (E. Nęcki, J. Kujawskiego,
W. Dobrołowicza, A. Góralskiego, programu Odysei Umysłu
i innych).