Pracownik do zwalczania pożarów – kierownik ewakuacji – 6 godzin lekcyjnych


Cel:

Zapoznanie z  aktualnymi zasadami postępowania na wypadek
pożaru i organizacją ewakuacji oraz zagrożeniami pożarowymi
w miejscu pracy zgodnie z wymaganiami Kodeksu pracy

Ćwiczenia praktyczne z obsługi podręcznego sprzętu
gaśniczego właściwego do zagrożeń pożarowych w miejscu
pracy.

 

Program kursu

Ochrona przeciwpożarowa – organizacja i regulacje prawne
Zagrożenia pożarowe w miejscu pracy i rozwój pożaru –
zjawiska pożarowe backdraft, flashover.
Organizacja i zasady ewakuacji, alarmowania i postępowania
na wypadek pożaru

Rodzaje i grupy pożarów, budowa podręcznego sprzętu ppoż.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – obowiązki kierownika
ewakuacji

Praktyczna obsługa podręcznego sprzętu ppoż.
Gaszenie tacy z paliwem.

 

Forma szkolenia

Instruktaż i ćwiczenia praktyczne