Angielski w HR

 

CEL - Ze względu na silną obecność języka angielskiego
w słownictwie i procesach związanym z HR, celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z terminologią i zagadnieniami z tej dziedziny. Uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę dotyczącą m.in. sposobów rekrutacji pracowników, budowania kwestionariuszy, tworzenia kryteriów oceny pracowniczej, motywacji, rozwiązywania konfliktów.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów HR oraz pracowników innych działów średniego i wyższego szczebla zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Uczestnicy muszą posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie powyżej średnio-zaawansowanego (B2+).

Zakres szkolenia, a także jego intensywność, dopasowywane
są do wymagań klienta.

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć realizowanych w postaci czterech czterogodzinnych bloków podczas 2 dni szkolenia. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 12 osób.

 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m.in.:

 • Terminologia HR
 • Budowanie kwestionariuszy
 • Listy motywacyjne, CV (English and American models)
 • Ocena pracownicza (Job appraisal)
 • Informacja zwrotna (Feedback)
 • Budowanie i specyfika zespołu (Team Building)
 • Przywództwo (Leadership)
 • Komunikacja (Communication)
 • Rozwiązywanie konfliktów (Solving Conflicts)
 • Synergia (Synergy)
 • Zwolnienia (Redundancies)
 • Motywacja (Motivation)

 

Metodyka zajęć:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną oraz prowadzone jest w całości w języku angielskim.

Materiały szkoleniowe obejmują materiały własne trenera, a także materiały dostarczone przez klienta. Dzięki temu szkolenie jest bardziej efektywne, a ćwiczenia są adekwatne do wykonywanej przez uczestników pracy.

 

Trener prowadzący: Barbara Bienias

 

Zapraszam