Intensywny kurs korespondencji biznesowej
w języku angielskim

 

CEL - Celem kursu jest przede wszystkim zdobycie umiejętności pisania listów biznesowych i e-maili w języku angielskim. Uczestniczy szkolenia zapoznają się z charakterystycznymi strukturami i odpowiednim rejestrem (styl oficjalny
i nieoficjalny) korespondencji handlowej.

Zakres szkolenia, a także jego intensywność, dopasowywane
są do wymagań klienta.

Ze względu na materiał szkoleniowy, kurs jest przeznaczony
dla osób będących użytkownikami języka angielskiego co najmniej na poziomie średnio-zaawansowanym+ (B1+).

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć realizowanych w postaci czterech czterogodzinnych bloków podczas 2 dni szkolenia. Maksymalna liczba uczestników szkolenia – 20 osób.

 

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia to m.in.:

układ graficzny korespondencji biznesowej (listy, e-maile,
memo etc.),
pisma handlowe – m.in. list motywacyjny, zapytanie handlowe,
odpowiedź na zapytanie handlowe, list do dostawcy, ponaglenie
zapłaty, opis faktury, zaproszenie,
typy umów,
agendy spotkań; umawianie spotkań biznesowych,
pisemne prośby, zażalenia, negocjacje, oferty handlowe, etc.

 

Metodyka zajęć:

Kurs składa się z części teoretycznej (wykładowej),
jak i praktycznej (warsztatowej).

Materiały szkoleniowe obejmują materiały własne trenera, a także materiały dostarczone przez klienta. Dzięki temu szkolenie jest bardziej efektywne, a ćwiczenia są adekwatne do wykonywanej przez uczestników pracy.

 

Trener prowadzący: Barbara Bienias

 

Zapraszam