Automotywacja, czyli 101 sposobów na to, żeby się chciało chcieć .

 

„Człowiek przekonywany wbrew swojej woli, pozostanie przy własnym zdaniu.”

Howard Lago

 

Cele szkolenia

Najważniejszym celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności skutecznego motywowania, samego siebie. Wywołanie wśród uczestników zrozumienia, że motywacja to nie jednorazowe działanie, ale ciągły proces. Nauczenie, co nas motywuje
i co demotywuje. Poszerzenie umiejętności automotywowania, wykorzystania jak największej ilości narzędzi motywacyjnych, weryfikacja przekonań i skuteczności stosowanych metod. Eliminacja nieefektywnych nawyków.

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili skutecznie samodzielnie się motywować do działania. Poznają i będą potrafili praktycznie zastosować najbardziej przydatne teorie motywowania będą wiedzieli, w jaki sposób tworzyć motywujące warunki pracy w obszarach organizacyjnych, psychologicznych
i technicznych

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień dobry - Wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Motywacja – co to takiego

Najbardziej przydatne teorie motywacji i ich praktyczne
zastosowanie
Czynniki, które mają wpływ na motywację oraz elementy
demotywujące
Co mnie motywuje – test autoanalizy
Uświadomienie sobie jak bardzo różni jesteśmy i jak motywują
nas różne rzeczy

Jak motywować samych siebie?

Zmienić sposób, w jaki jawi nam się zadanie
Zmienić warunki, w jakich to zadanie istnieje, także otoczenie
Zmienić nasze podejście do zadania
Zmienić sposób, w jaki zwykle sobie z nim radzimy
Dokonać zmian w samych sobie
Zmienić nagrodę
Znaleźć nowy „kij"

 

101 sposobów na to, żeby się chciało chcieć

Zaprogramuj się na pracę

Czy rzeczywiście problemem jest praca?
Pracoholizm nie popłaca
Praca rozrasta się
Rutyna czy nie rutyna

Drzemki, sjesty i chwile relaksu

Przerwa na kawę, przerwa na herbatę
Pracuj mądrzej, nie ciężej
Afirmacje
Autohipnoza
Potęga nieróbstwa
A przyjemność czeka

Co mówią ludzie?

Powiedz komuś o swych planach
Mądrzy doradcy
Doskonałość w każdym calu
Długa i kręta droga
Trening przed wielkim wydarzeniem
Czas na zmiany

Walka z czasem

Najgorsze na początku
Jedna rzecz na raz
Planowanie z wyprzedzeniem
Praca w porcjach

Praca w harmonii, w zgodzie z samym sobą

Kontakty międzyludzkie
Likwidacja blokad
Sparaliżowani strachem
Załamanie
Motywacja długoterminowa

Zasada zachowania energii

Przyszłość jest teraz
Wyobraź sobie, że zadanie zostało wykonane
Zrzucenie ciężaru
Tam podążasz

Co potem? Proces zmiany osobistej

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, psychodrama, modelowanie, symulacja sytuacji zadaniowej, mini-wykład, prezentacje i wizualizacje
.