Delegowanie pracowników w ramach UE

10 luty 2010

CEL: Szkolenie ma za zadanie przedstawienie praktycznych rozwiązań związanych z wyjazdami pracowników do pracy poza granice Polski. Szkolenie kierowane jest do osób departamentu HR, w tym osób odpowiedzialnych za kalkulację wynagrodzeń, ale również do kadry kierowniczej.

PROGRAM KURSU

Dzień dobry - wprowadzenie i prezentacja celów szkolenia

Krótka prezentacja programu
Oczekiwania uczestników
Ćwiczenie integracyjne

Oddelegowywanie - jak to ugryźć

Kiedy mamy do czynienia z delegacją kiedy oddelegowaniem
Obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem
Status zatrudnienia w Polsce w okresie oddelegowania
pracownika

Zasady rozliczeń pracownika - która strona oddelegowana ma
w obowiązku wypłatę wynagrodzenia za pracę?

Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z podatkiem
dochodowym od osób fizycznych
Kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym
- kiedy pracodawca powinien wnieść do ZUS e101 i e102

Kalkulacja wynagrodzenia podczas oddelegowania pracownika
- co i kiedy liczymy
Dodatkowe wypłaty w okresie oddelegowania - kwestie
związane z opodatkowaniem i naliczeniem składek na
ubezpieczenie społeczne

Co potem?

Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności
w praktyce
Plan zmiany osobistej

 

Metodyka zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi intelekt
i emocje, takimi jak: ćwiczenia indywidualne, zespołowe
i grupowe, mini-wykład, prezentacje. Materiały – przepisy prawa pracy i opinie prawne związane z oddelegowaniem pracowników.

Trener prowadzący: Beata Pielechowska

 

Miejsce, czas, cena warsztatów

Zajęcia odbywają się w Warszawie w godzinach 09.00-17.00
w tym przerwa na lunch.

Koszt udziału: 720,00 PLN +23% VAT
Cena zwiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, serwis kawowy, lunch.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie formularza
umowy-zgłoszenia.
Aby zgłosić udział w danym szkoleniu należy wypełnić  (plik pdf) i wysłać go na numer faksu 022 253 17 70, bądź mail: artsky@artsky.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: artsky@artsky.pl lub telefoniczny 022 253 17 70.

 

Zapraszam